Blog

Chia sẻ giải pháp quản lý cửa hàng. Tương tác hai chiều, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý trong ngành bán lẻ của MAYBANHANG.NET và các chủ cửa hàng

TẢI FILE EXCEL TÍNH LỢI NHUẬN, LÃI LỖ CỦA NHÀ HÀNG

TẢI FILE EXCEL TÍNH LỢI NHUẬN, LÃI LỖ CỦA NHÀ HÀNG

TH

Bạn muốn có một bức tranh tổng thể về tình hình kinh doanh của nhà hàng? Không cần là một chuyên gia về tài chính, bạn vẫn có thể tính được con số cụ thể lợi nhuận của nhà hàng, công việc kinh doanh của bạn đang lãi hay lỗ, những khoản thu nào lớn nhất, những khoản chi nào có vẻ đang vượt quá giới hạn cần cắt giảm....

 


Có gì bên trong Bản báo cáo hoạt động kinh doanh nhà hàng này?

 

     File excel với các bảng tính đầy đủ, bao quát toàn bộ tình hình tài chính của nhà hàng, tóm tắt doanh   thu, chi phí, lương thưởng... trong một khoảng thời gian nhất định

 

Bao-cao-hoat-dong-kinh-doanh-nha-hang

Báo cáo hoạt động kinh doanh nhà hàng là gì?

 

Báo cáo hoạt động kinh doanh nhà hàng hay còn gọi nôm na là bản tính lợi nhuận, báo cáo lãi lỗ của nhà hàng chính là một dạng báo cáo tài chính kinh điển, không chỉ áp dụng cho nhà hàng mà còn cho các mô hình kinh doanh khác. 

 

Một Báo cáo hoạt động kinh doanh nhà hàng sẽ có 2 mục đích phục vụ cho người quản lý:

1. Hiểu được lãi lỗ

2. Nhận ra những mảng kinh doanh hoặc mặt hàng, chi phí có lợi hay có hại cho nhà hàng

 

Làm thế nào để viết ra được một bản Báo cáo hoạt động kinh doanh nhà hàng?

 

Có rất nhiều bước phải thực hiện trong việc làm ra một bản Báo cáo hoạt động kinh doanh nhà hàng, từ việc chọn cột mốc thời gian, cân nhắc chi phí, tính khấu hao...

Dễ hơn là bạn tạo một bản Báo cáo hoạt động kinh doanh nhà hàng từ mẫu có sẵn, đưa dữ liệu của mình vào  và bản mẫu đó sẽ tự động tính ra được kết quả cũng như các điểm đáng lưu ý về tình hình tài chính của nhà hàng.

 

Làm thế nào đọc và hiểu nội dung của bản Báo cáo hoạt động kinh doanh nhà hàng?

 

Dựa vào các số liệu nhập vào, file Excel mẫu sẽ tính ra được các số liệu quan trọng và các chỉ số tài chính cần lưu tâm như mặt hàng đó góp bao nhiêu % vào doanh số, lợi nhuận thuần, lãi, ... giúp bạn hiểu được doanh thu, chi phí, các khoản phát sinh trong một khoảng thời gian cụ thể.

 

Download file excel Báo cáo hoạt động kinh doanh nhà hàng và bắt đầu nhập dữ liệu thôi!

 

New Call-to-action

 

 

Share this:
New Call-to-action

Bài viết nổi bật

VIDEO HƯỚNG DẪN

Báo chí nói về chúng tôi